מה תפקידו של יועץ בטיחות באש?

מערך שירותי הכיבוי בישראל תופס מקום מרכזי במתן אישורים לאכלוס מבנים ולפתיחת עסקים. לגורם פרטי שחסר ידע בנושא ואף לגורמים קבלניים ומוסדיים, אין את כל הכלים ליישם את כל הדרישות המפורטות שמועלות או עשויות להיות מועלות על ידי מערך הכבאות ושירותי ההצלה. במקום הזה נכנס יועץ בטיחות באש! זהו הגורם שיכול לייצג אתכם, אנשים פרטיים, אדריכלים, […]