בינה עסקית – איך לנצל את זה לטובת העסק

עסקים מצליחים הם גם העסקים שמשכילים להפיק מידע ולהשתמש בו נכון. כמויות המידע העצומות שאפילו ארגונים לא גדולים יכולים לקבל מדי יום ביומו, מחייבים שימוש באסטרטגיה לניהול מידע, הפצתו והסקת מסקנות. תחום זה נקרא בינה עסקית וכדאי להבין איך לנצל זאת, לטובת העסק.  בינה עסקית לזיהוי דפוסי פעילות  כל דבר בעולם שיש בו מחזוריות מתנהל […]