Ciso as a service

Ciso as a service

מסדי הנתונים בארגונים, בעמותות, בחברות ובעוד מקומות רבים כוללים הרבה מאוד מידע רגיש וחשוב. זה עשוי להיות מידע קריטי ובעל משמעות רבה, מידע שעלול למשוך אליו אנשים בעלי כוונות זדון שרוצים לשים את ידם על המידע הזה. מה עושים כדי למנוע מצבים של זליגת מידע? איך אפשר להיות בטוחים כי הפרטים ששמורים אצלכם אינם מגיעים […]