מדידת לולאה קצרה

מדידת לולאה קצרה

מתקני חשמל בעלי זרם מתח חשמל נמוך, בדומה למתקני חשמל בעלי זרם מתח גבוה, חייבים להיבדק באמצעות מכשירי מדידה שונים המיועדים לצרכי מדידת ערכי עכבת לולאת התקלה. קיומן של מדידות אלו, מתחייב על פי חוק החשמל, וזאת לצרכי השגת הגנה יעילה בפני חשמול בכל סוגי מתקני החשמל. מכשירי מדידה של לולאת התקלה הידועים גם בשם: […]